Våra tjänster

Processledning

Vi vet att alla delar i organisationen blir involverade under ett utvecklingsarbete.
Därför avsätter vi tid att informera, utbilda och handleda hela organisationen.

Om utbildningen

Med hela organistationen menar vi:

Syftet är att öka förståelsen för hur allt hänger ihop och att alla kan och ska vara med och påverka i den riktning äldreomsorgen utvecklas. Genom allas medverkan underlättas processen och blir långsiktigt hållbar.

Har du frågor om processledning?

Vår processledning utförs av Eva Liljevall. Du kan läsa mer om henne via rutan här nedanför.