Våra tjänster

Vi ger äldreomsorgen bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.

Vi erbjuder en kombination av handledning för chefer och processutbildning av personal. Beroende av vad er verksamhet är i behov av så skräddarsyr vi utbildningar för hela arbetslag, representanter ifrån arbetslag, chefer enskilt, chefer i grupp osv. Allt utefter vad just er verksamhet är i behov av för att nå en bättre kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Vi håller även en överblick över processen i sin helhet för att säkerställa att er verksamhet utvecklas som förväntat.