LiljevallAnsell

23 februari, 2021

Flens kommun storsatsar

Vi vann upphandlingen ”Verksamhetslyft brukaren i centrum” Flens kommun. Ett arbete som omfattar socialtjänstens samtliga verksamheter och ska pågå i två. Vi stödjer hela vägen.

Skapa förutsättningar för samsyn för långsiktigt hållbart kvalitetsarbete gentemot brukare/klient, god arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning i en lärande och tillitsfull organisation.