LiljevallAnsell

Personal

Malin Westerback

Samarbetspartner

Jag är senior konsult inom ledarskap, process- och verksamhetsutveckling. Jag har en lång erfarenhet som chefs- och ledare inom kommunsektorn, främst inom arbetsmarknad, flyktingmottagning, integration och
äldreomsorg. Under åren har jag varit ansvarig för utveckling och implementering av olika kundvalslösningar främst inom det sociala området.

Jag har god erfarenhet av att stötta kommuner i organisationsförändringars samtliga steg, från initial strategiformulering till implementering. Jag drivs av att arbeta med och genom människor, att skapa en bra teamkänsla samt arbeta för att uppnå resultat där alla involverade känner sig som vinnare och stolta över det som utförts och uppnås. Jag drivs av att arbeta med
samhällsviktiga frågor i en stimulerande miljö och med möjlighet att påverka och göra skillnad. På fritiden umgås jag med min familj och vänner och ett stort intresse är yoga, vandring och resor till spännande platser.