LiljevallAnsell

Personal

Eva Liljevall

Grundare av företaget, VD, processledare och handledare

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv ägnat
mig åt arbete med Socialtjänstens alla
verksamheter dock främst äldreomsorg. Jag har
över 40 års erfarenhet av utvecklingsarbete inom
den sociala sektorn.


Jag har genom analys, handledning, utbildning,
workshops och föreläsningar väglett ett stort antal
organisationer runt om i Sverige till ett mer brukar-
/klientfokuserat, effektivt arbetssätt med en god
arbetsmiljö.


Jag vet att alla människor oavsett ålder och hälsotillstånd vill leva ”sitt” liv. Det är min övertygelse är att människor med behov av stöd och hjälp har rätt att få det av medarbetare som har rätt förutsättningar och engagemang att se varje människas unicitet. Förutsättningar behöver ges för att
lugnt och effektivt kunna utföra arbetet där brukarens egna förmågor respekteras, bibehålls och förbättras.


Jag tycker det är barnsligt roligt att lägga schema när schemat följer lagd planering och vet att detta är grunden till att kvalitet går hand i hand med god kostnadseffektivitet. Jag är lyckligt begåvad med två fantastiska barn och två underbara barnbarn samt många fina och goda vänner.

Jag ser till att regelbundet ta mig tid till reflexion, meditation och långa livgivande promenad och lever
med insikten att varje dag och varje möte lär mig nya saker.