LiljevallAnsell

Personal

Angelina Ansell

Samarbetspartner, processledare

Jag har alltid drivits av en omättlig nyfikenhet och
fascination över hur vi människor förstår välden och
skapar mening på olika sätt.

Jag arbetar med det här för att jag brinner för att
alla människor ska få leva SINA liv hela livet oavsett
behov av stöd och hjälp. För att det ska vara möjligt
behövs förmågan att se bortom egna värderingar
och prioriteringar och ge tid för att verkligen se den
vi möter. Mina främsta styrkor ligger i att jag är
nyfiken och bra på att se och synliggöra människors
unika styrkor och lyfta upp dem. Jag är även bra på
att se saker ur flera perspektiv, se både helheter och
detaljer.

Jag arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna så att varje team kan utnyttja hela sin potential och samtidigt må bra på jobbet. Det gör jag genom att arbeta till lika delar med de yttre förutsättningarna (planering, kontaktmannaskap, genomförandeplan, schema och bemanning efter
behov etc.) och inre förutsättningar (bemötande, tillit, livslångt lärande, värderingar, nyfikenhet, lugn etc.). Jag är övertygad om att tillitsfulla team med delaktighet i realistiska planeringar kan använda sin kunskap på bästa sätt i varje möte. Jag har gått en rad utbildningar i pedagogik, ledarskap, NLP och mental träning, coaching och har en master i musikvetenskap (med mycket fokus på idéhistoria) och jag ser till att ständigt fördjupa min kunskap genom att löpande ta del av forskning, litteratur och vidare utbildningar. Jag har arbetat i Liljevall Ansell sedan våren 2016 och samarbetar sedan 2020 med Liljevall Ansell AB från det egna företaget Lines of Flight Ltd. Jag har även skrivit boken Livslust livet ut om metoden Kvalitid med tillhörande arbetsbok och en värdegrundskalender.

Jag bor i den lilla byn Lymm utanför Manchester i England med min man Jake. Jag älskar att vara ute i naturen, springa, vandra och meditera. Jag läser även mycket och gillar långa samtal och diskussioner.