Hur påverkas jag?

Hur påverkas jag?

För oss är det viktigt att alla får leva livet på sitt sätt oavsett ålder eller vilket behov av stöd och hjälp du har. För att möjliggöra det så ska du självklart vara delaktig i när och på vilket sätt du vill ha ditt stöd. 

Så här jobbar vi

Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskap. Kontaktman är den person som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan. Genomförandeplanen är en beskrivning av hur ni kommit överens om att det du ska få stöd och hjälp med ska genomföras och när. Detta är ett viktigt dokument som sedan kommer att följas av alla som arbetar i verksamheten. När något ska uppdateras så är det du och kontaktman som gör det.

Personalkontinuitet är en annan del som vi fokuserar på. Du ska helt enkelt möta ett så litet antal olika personal som möjligt.  Detta arbetar vi med genom att bilda små arbetslag som ger bättre förutsättningar för närmare relationer och trygghet.