Om Linjevall Ansell

Vi får äldreomsorgen
att fungera bättre.

På Liljevall Ansell skapar vi en bättre vardag för brukare, personal och verksamheter inom svensk äldreomsorg. Detta gör vi genom att se till att resurser används på bästa möjliga sätt. Det är först när rätt person med rätt kompetens är på rätt plats vid rätt tid och gör rätt saker, på rätt sätt som verksamheten fungerar väl. Välkommen till Liljevall Ansell!

Vår vision: livslust livet ut

Vi tar ett helhetsgrepp om verksamheten och stöttar hela vägen igenom utvecklingsprocessen. Vi vet att kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi är tre lika viktiga parametrar som måste vägas in för att verksamheten ska fungera väl.

Vår vision är ”livslust livet ut”. Med det menar vi att livet ska levas fullt ut hela livet! Därför är självbestämmande, delaktighet och fokus på det friska hos varje människa kärnan i allt vi gör på Liljevall Ansell. För att möjlighet ska finnas att arbeta med livslust så krävs att personalen har rätt förutsättningar att göra jobbet. Därför arbetar vi med realistisk planering i små arbetslag och med stort fokus på kontaktmannens uppdrag. För att äldreomsorgen ska fungera väl krävs också ett tydligt, kompetent och modigt ledarskap. Det är därför viktigt att även skapa förutsättningar för chefer att göra ett bra jobb och att jobba på ett hållbart, hälsosamt sätt.

Våra kärnvärden

Vi hjälper våra kunder att fokusera på det som är friskt. För brukaren innebär det att utveckla de förmågor som är möjliga. För personalen handlar det om att trivas på jobbet och känna yrkesstolthet. Och för verksamheten betyder det att organisationen utgår från brukaren. Ingenting annat. Frisk handlar också om att vi hjälper kundernas verksamheter att bli affärsmässigt friska och lönsamma.

Vi utgår alltid från brukaren och de förutsättningar som existerar. Vi vet att förändringar får ta tid och att människor ibland faller tillbaka i gamla hjulspår. Vi uppmuntrar en vettig syn på restid och flaggar för vikten av pauser. Vi hjälper kunderna till en rimlig planering och stöttar personalen till att inte göra mer än vad som kommits överens om. Det är några exempel.

Vi väljer orden med omsorg och betonar språkets betydelse även mot brukaren. Självklart vågar vi stå upp för det vi tror på. Det måste vara okej för människor att vara som de är. Oavsett ålder. Livet ut. Vi ifrågasätter vedertagna ”sanningar”, förutfattade meningar och ekonomiska förutsättningar. Vi är tydliga med vad vår process innebär och steg för steg hjälper vi kunderna att lyckas. Vi uppmanar om tydlighet mot brukare och anhöriga. Det ska inte råda några som helst tveksamheter om vem som är kontaktman, vem som kan svara på frågor, vilka tider som gäller, vad som ska göras och vad man kommit överens om.

Hur fungerar processen?

Hur påverkas du som äldre av vårt arbete? Det kan du läsa mer om här.​

Våra böcker

Här kan du läsa om vår handbok, arbetsbok och vår värdegrunds-kalender.