Så här jobbar vi

Det här är vår process.
Vi kallar den Kvalitid.

Vår process bygger på att utveckla verksamheter som fungerar bättre och mår bättre ur kvalitets-, arbetsmiljö- och ekonomisk synvinkel. För att detta ska bli verklighet gäller det att få koll på vad som är prioriterat och hur verksamheten bäst använder sina resurser i form av kunskap och tid. Delaktighet och självbestämmande för brukaren är centralt i vår process och vi uppmuntrar systematiskt ett salutogent förhållningssätt. 

Så här ser processen ut

Vi jobbar kort sagt med att säkra upp att kedjan ifrån beställning till utfört arbete håller. För att det ska fungera så bra som möjligt så skapar vi först en analys av var verksamheten befinner sig. Efter detta brukar verksamheten sätta sina mål under rubrikerna kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Vi arbetar alltid med dessa tre parametrar för vi ser att de är helt avgörande och man kan inte hoppa över någon om man vill ha en välfungerande verksamhet.

Så här tänker vi i processens olika steg

Det är mycket som behöver fungera för att kedjan från beställning till utfört arbete ska hålla. För muspekaren över + i illustrationen för att se exempel på vad vi ser att man behöver försäkra sig om för att ha en välfungerande verksamhet. Hur har ni det hos er?

 • Sjukhuset – utskrivning
 • Tider för medicin
 • Delegering
 • Team
 • Respekt för planering
 • Kontaktman vid uppföljning
 • Tider
 • Detaljnivå
 • Uppdatera
 • Respektera gp
 • Önskemål tider
 • Önskemål kön, rasism?
 • Första besök (chef, kontaktman, brukare)
 • Realistiska överenskommelser
 • Delaktighet, tider, när, hur mycket tid?
 • Salutogent förhållningssätt
 • Arbetsmiljö
 • Uppdateras löpande av kontaktman
 • Ligger till grund för planering + schema
 • Samma tider som i gp?
 • Realistiska förflyttningstider mellan besök
 • Geografiskt indelade små grupper
 • Kontinuitet över dagen
 • Nyttjandegrad (planerad tid hos brukare/hyresgäst) 70-75%
 • Arbetet fördelat över hela arbetspasset
 • Gruppen delaktig i planering
 • Hantera toppar i arbete
 • Planering grunden till bemanning
 • Kompetens
 • Kontaktmannaskap
 • Naturliga bryt för bemanning
 • Efter behov
 • Enligt arbetstidslagstiftning
 • Schematurer som bemanningsturer
 • Tjänstgöringsgrader
 • Justera med så få turer som möjligt
 • Kontaktmannaskap mot varandra
 • Läsa gp
 • Följa planering
 • Jobba lika
 • Närvarande i mötet
 • Lugnt effektivt
 • Kommunikation med kontaktman
 • Tillgänglighet, läsbarhet gp
 • Ansvar
 • Registrera utfört arbete
 • Fråga ”är du nöjd?”
 • Respekt
 • Bemötande
 • Stresshantering
 • Samarbete
 • Uppmärksamma förändring
 • Dokumentera avvikelser
 • Minimera larm, kom i tid
 • Tillit till planering och gp
 • Sjukhuset – utskrivning
 • Tider för medicin
 • Delegering
 • Team
 • Respekt för planering
 • Kontaktman vid uppföljning
 • Tider
 • Detaljnivå
 • Uppdatera
 • Respektera gp
 • Önskemål tider
 • Önskemål kön, rasism?
 • Första besök (chef, kontaktman, brukare)
 • Realistiska överenskommelser
 • Delaktighet, tider, när, hur mycket tid?
 • Salutogent förhållningssätt
 • Arbetsmiljö
 • Uppdateras löpande av kontaktman
 • Ligger till grund för planering + schema
 • Samma tider som i gp?
 • Realistiska förflyttningstider mellan besök
 • Geografiskt indelade små grupper
 • Kontinuitet över dagen
 • Nyttjandegrad (planerad tid hos brukare/hyresgäst) 70-75%
 • Arbetet fördelat över hela arbetspasset
 • Gruppen delaktig i planering
 • Hantera toppar i arbete
 • Planering grunden till bemanning
 • Kompetens
 • Kontaktmannaskap
 • Naturliga bryt för bemanning
 • Efter behov
 • Enligt arbetstidslagstiftning
 • Schematurer som bemanningsturer
 • Tjänstgöringsgrader
 • Justera med så få turer som möjligt
 • Kontaktmannaskap mot varandra
 • Läsa gp
 • Följa planering
 • Jobba lika
 • Närvarande i mötet
 • Lugnt effektivt
 • Kommunikation med kontaktman
 • Tillgänglighet, läsbarhet gp
 • Ansvar
 • Registrera utfört arbete
 • Fråga ”är du nöjd?”
 • Respekt
 • Bemötande
 • Stresshantering
 • Samarbete
 • Uppmärksamma förändring
 • Dokumentera avvikelser
 • Minimera larm, kom i tid
 • Tillit till planering och gp

Detta vinner du med Kvalitid

 • Kontinuitet i person, tid och arbetssätt
 • Delaktighet i genomförandeplaner
 • Genomförandeplaner som används praktiskt i vardagen
 • Tydligt kontaktmannaskap
 • Salutogent förhållningssätt
 • Fokus på vad som ger kvalitet för varje enskild individ
 • Realistiska överenskommelser
 • Små arbetslag
 • Realistisk planering byggd på personalens kunskap
 • Realistiska restider
 • Schema som följer lagstiftning
 • Bemanning efter behov
 • Stresshantering
 • Tydlig ansvarsfördelning
 • Rutiner
 • Samarbete
 • Ansvar
 • Värdegrund
 • Bemötande
 • God ekonomisk hushållning
 • Mindre tid för omplanering
 • Mindre vikarietimmar
 • Koll på var resurser läggs
 • 70-75% nyttjandegrad i realistiska och långsiktigt hållbara planeringar
 • Schema som följer planering