LiljevallAnsell – En bättre vardag för brukare, personal och verksamheter inom äldreomsorg.

Äldreomsorgens 20-tal är här! Genomförandeplanens, tilliten och meningsfullhetens årtionde!